Naše činnost 2013

1) Členská schůze

Ve středu 2. ledna 2013 v 18 hodin se uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána příprava plesu a termíny soutěží.

2) Výroční schůze HS Žabčice

V sobotu 5. 1. 2013 ve 14 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili výroční valné hromady Hasičského sboru Žabčice.

3) Výroční schůze SDH Vranovice

V neděli 13. 1. 2013 v 15 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili výroční valné hromady SDH Vranovice.

4) Členská schůze

V pátek 18. 1. 2013 se konala členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Na programu byly přípravy plesu.

5) Hasičský ples ve Velkých Němčicích

V sobotu 19. 1. 2013 se členové sboru zúčastnili hasičského plesu ve Velkých Němčicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťanka. Foto.

6) Hasičský ples

V sobotu 2. 2. 2013 ve 20 hodin jsme uspořádali Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Pálavanka. O půlnoci naše děvčata předvedla taneční překvapení. V neděli jsme připravili sál pro Dětský maškarní ples. Foto.

7) Členská schůze

Ve středu 6. 2. 2013 v 18 hodin se uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v klubovně v kulturním domě. Byl vyhodnocen uspořádaný ples a projednalo se kácení stromů a termíny soutěží.

8) Hasičský ples ve Vranovicích

V sobotu 16. 2. 2013 se členové sboru zúčastnili Hasičského plesu ve Vranovicích. K tanci a poslechu hrála kapela Triorelax. Foto.

9) Okrsková výroční schůze

V neděli 17. 2. 2013 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové výroční schůze okrsku č. 3 Žatčany v Moutnicích. Foto.

10) Členská schůze

Ve středu 6.3.2013 v 19 hodin se konala členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byl určen termín okrskové soutěže mužů a žen,  projednány informace z okrskové výroční schůze a příprava na činnosti v dalším období.

11) Členská schůze

Ve středu 3. 4. 2013 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána příprava soutěží, školení velitelů a strojníků JSDH, byli určeni řidiči na soutěže mládeže a příprava dalších akcí.

12) Sběr železného šrotu

V sobotu 13.4.2013 jsme od 8:30 hodin uspořádali sběr železného šrotu v obci. Děkujeme všem občanům, ktěří tímto přispěli na činnost sboru dobrovolných hasičů. Foto.

13) Okrsková schůze

V neděli 21. 4. 2013 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v hasičské zbrojnici v Sokolnicích.

14) Trénink požárního útoku

V neděli 21. 4. 2013 ve 14 hodin si mladí hasiči a družstvo žen vyzkoušeli požární útok s vodou. Foto.

15) Postřik běžecké dráhy proti plevelům

Ve středu 24. 4. 2013 jsme v 18:30 hodin provedli postřik atletické dráhy proti plevelům. Foto.

16) Okrsková soutěž okrsku Žatčany

V neděli 5. 5. 2013 jsme uspořádali ve spolupráci s výborem okrsku č. 3 Žatčany okrskovou soutěž na fotbalovém hřišti v Přísnoticích.

Ženy se umístily na 1. místě ze 2 družstev.

Muži skončili na 4. místě z 5 družstev. Foto.

17) Soutěž Okresní ligy mládeže Brno - venkov

Středeční soutěž 8. 5. 2013 pro mladé hasiče byla zrušena z důvodu značně podmáčeného terénu fotbalového hřiště a atletické dráhy.

18) Motání hadic a úklid hasičské zbrojnice

Ve středu 22. 5. 2013 jsme v 19 hodin smotali usušené hadice a uklidili v hasičské zbrojnici.

19) II. Okresní kolo pro starší a mladší žáky Hra Plamen

Sobotní soutěž v Přísnoticích 25. 5. 2013 byla zrušena z důvodu špatného počasí. Náhradní termín byl stanoven na 1. 6. 2013 v Sivicích. Foto.

20) II. Okresní kolo mužů a žen v požárním sportu

Soutěž, která se měla konat v neděli 26. 5. 2013 byla z důvodu špatného počasí a podmáčeného terénu fotbalového hřiště v Přísnoticích přesunuta na termín 16. 6. 2013 v Přísnoticích.

21) Členská schůze

Ve středu 5. 6. 2013 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána Krajská a okresní soutěž mužů a žen, Den dětí, webové stránky, rally Agrotec a další.

22) Den dětí

V sobotu 8. 6. 2013  v 15 hodin jsme uspořádali pro děti odpoledne plné soutěží, her, opékání špekáčků a ukázku s pěnou. Foto. Foto Rajče.

23) Krajská soutěž dorostu a Okresní soutěž mužů a žen v požárním sportu

V neděli 16. 6. 2013 v 8:30 hodin se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Přísnoticích Krajská soutěž dorostu a přeložená Okresní soutěž mužů a žen. Soutěže organizovalo OSH a KSH ČMS ve spolupráci s naším sborem (zajištění občerstvení, technická četa a jiné). Naše ženy se umístily na pěkném 2. místě. Foto. Foto Rajče.

24) Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče

Ve dnech 21. - 22.6.2013 jsme zajišťovali pořadatelskou službu s CAS K25 LIAZ 101 na rally v Hustopečích u Brna na testovací trati a rychlostních zkouškách ve Starovicích, Kurdějově a Boleradicích. Foto.

25) Členská schůze

Ve středu 3. 7. 2013 se konala členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Projednala se činnost sboru o prázdninách, vyhodnotili se soutěže a činnost v předešlém období.

26) Okrsková schůze

V neděli 7. 7. 2013 se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Telnici.

27) Členská schůze

Ve středu 7. 8. 2013 se v 19 hodin uskutečnila členská schůze sboru v kulturním domě. Na programu byla činnost v měsíci srpnu, přípravy na oslavy 110 let sboru, Avia a další.

28) Oslava narozenin p. Rouse

V sobotu 17. 8. 2013 jsme připravili překvapení k narozeninám našeho dlouholetého člena pana Františka Rouse. Foto.

29) Přespání v hájence

Z pátku na sobotu 30. - 31. 8. 2013 jsme s mladými hasiči přespali v hájence v Unkovicích. Pro děti byla připravena hra "šipkovaná", stezka odvahy, táborák a opekání špekáčků a zpívání písniček u kytary. Foto.

30) Přísnotická olympiáda

V sobotu 31. 8. 2013 v 15 hodin jsme uspořádali již IV. Přísnotickou olympiádu. Pro děti i dospělé byli připraveny soutěže ve venkovském stylu, loutkové divadlo, míčové hry a promítání pohádek. Foto.

31) Členská schůze

Ve středu 4. 9. 2013 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přísnoticích. Projednala se účast na soutěži "Žabčická studna", řidiči na soutěže dětí a další.

32) Soutěž Žabčická studna

V sobotu 7. 9. 2013 ve 14 hodin se družstvo žen a družstvo mužů zúčastnili soutěže "Žabčická studna" v Žabčicích. Družstvo žen se umístilo na krásném 1. místě a družstvo mužů na 3. místě. Foto.Foto Rajče.

33) Úklid v hasičské klubovně

V sobotu 21. 9. 2013 děvčata uklidila vitríny v hasičské klubovně.

34) Okrsková schůze

V neděli 22. 9. 2013 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Těšanech.

35) Členská schůze

Ve středu 2. 10. 2013 v 19 hodin se konala členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice. Na programu bylo stanovení termínu výroční valné hromady, oslav 110 let sboru, přípravy plesu a jiné.

36) Okrsková schůze

V neděli 20. 10. 2013 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze orksku č. 3 Žatčany ve Vranovicích.

37) Členská schůze

Ve středu 6. 11. 2013 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice. Byla projednána příprava akcí na následující období.

38) Školení vedoucích mládeže

V sobotu 9. 11. 2013 v 9 hodin se 5 vedoucích mládeže zúčastnilo školení vedoucích mládeže v Moutnicích. Byli jsme proškoleni s pedagogiky, psychologie, stanov, legislativy, směrnic a dalších témat. Na závěr jsme skládali ústní zkoušku a testy. Foto.

39) Členská schůze

Ve středu 4. 12. 2013 v 19 hodin se konala členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice. Na programu byla příprava plesu, oslav 110 let sboru a výroční valné hromady.

40) Výroční valná hromada

V sobotu 7. 12. 2013 v 19 hodin se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hospodě V Zatáčce. Z hostů pozvání přijali okresní a krajský starosta SH ČMS Josef Gargula, starosta Hasičského sboru v Žabčicích Rudolf Valášek a velitel JSDH Vranovice Jan Rohrer. Foto.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode