Naše činnost 2011

Výroční schůze HS Žabčice

    Dne 8.1.2011 ve 14:00 hodin byli pozváni zástupci našeho sboru na výroční schůzi hasičského sboru ze sousední obce Žabčice.

Výroční valná hromada SDH Vranovice

    Dne 9.1.2011 v 10:00 hodin byli pozváni zástupci našeho sboru na výroční valnou hromadu sboru dobrovolných hasičů ze sousední obce Vranovice.

Členská schůze        

    Dne 29.1.2011 v 18:00 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu byla příprava plesu, diskuse a malé občerstvení. 

Tradiční hasičský ples

    Konal se 12.2.2010 ve 20:00 h v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Lácaranka. Připravena byla bohatá tombola a občerstvení. Foto.

Dětský maškarní ples

    Konal sel 13.2.2010 ve 14.00 h. Pěkný program, občerstvení a bohatou tombolu zajistili zaměstnanci a přátelé ZŠ a MŠ. Členové sboru organizovali připravu a úklid sálu.

Okrsková schůze

    Dne 20.2.2011 v 10:00 hodin jsme zajistili konání Výroční okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v hospodě ,,V Zatáčce" v Přísnoticích.

Výroční schůze Atletického oddílu Přísnotice

    Dne 6.3.2011 se starosta SDH Přísnotice zúčastnil výroční schůze Atletického oddílu Přísnotice.

Členská schůze        

    Dne 15.3.2011 v 18:30 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu bylo vyhodnocení čínnosti od poslední schůze a organizace soutěží a činnosti sboru v jarních měsících viz. kalendář akcí.

Sběr železného šrotu

    Dne 9.4.2011 v 8:00 hodin členové sboru provedli sběr železného šrotu po obci. Děkujeme všem občanům, kteří nám touto formou přispěli na činnost SDH.  

Okrsková schůze

    Dne 17.4.2011 v 10:00 hodin se konala okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v Sokolnicích.     

Členská schůze        

    Dne 20.4.2011 v 18:30 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu bylo vyhodnocení čínnosti od poslední schůze a organizace soutěží a činnosti sboru v jarních měsících viz. kalendář akcí.

Soutěž v požárním útoku

    Dne 27.4. 09:00h se konala soutěž v požárním útoku Hasičského záchranného sboru JmK, územního odboru Brno ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích.

Zúčastnilo se 14 družstev mužů. 1.místo obsadilo družstvo z hasičské stanice Brno Lidická směna ,,B".

                                             2.místo obsadilo družstvo z hasičské stanice Brno Lidická směna ,,C"

                                             3.místo obsadilo družstvo z hasičské stanice Židlochovice    Foto

Úprava běžecké dráhy 

    Dne 6.4.2011 jsme na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích pomocí traverzy tažené traktorem upravovali běžeckou dráhu pro kvalitní průběh všech konaných sportovních akcí. 

Okresní liga mladých hasičů

    Dne 8.5.2011 sbor uspořádal soutěž v požárním sportu mladých hasičů zařazenou do 10. ročníku okresní ligy. Děkujeme všem zúčastněným, organizátorům a rozhodčím. Foto.

Přívěs pro požární sport

    Dne 9.5.2011 sbor zakoupil nový jednoosý přívěs pro účelovou nástavbu za VW Transportér. Demontovali jsme nástavbu ze staré přívěsné přenosné stříkačky, přidělali na nový přívěs. Přívěs bude vybaven prostředky na soutěže mladých hasičů a dospělých. Foto.

Členská schůze        

    Dne 11.5.2011 v 19:00 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu bylo vyhodnocení čínnosti od poslední schůze a organizace soutěží a činnosti sboru v následujícím období viz. kalendář akcí. Schválili jsme přijetí nové členky do sboru.

Okrsková soutěž mužů a žen    

    Dne 14.5.2011 v 9:00 hodin se naše družstva mužů a žen zúčastnili souteže v požárním sportu Židlochovického okrsku na sportovním areálu v Měníně.

Družstvo žen se umístilo na 2.místě a družstvo mužů na 4.místě. Foto.

Soutěž mladých hasičů                     

    Dne 21.5.2011 v 09:00 hodin náš sbor ve spolupráci s okresním sdružením hasičů Brno-venkov, uspořádal soutěž mladých hasičů v požárním sportu, II. kolo hry Plamen okresu Brno-venkov na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Foto.

Soutěž dorostu okresu Brno-venkov                   

    Dne 22.5.2011 v 09:00 hodin náš sbor ve spolupráci s okresním sdružením hasičů Brno-venkov a Vyškov, uspořádal soutěž dorostu v požárním sportu, II. kolo hry Plamen okresu Brno-venkov a Vyškov na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Foto.

Den dětí

    Dne 4.6.2011 v 15:00 hodin, jsme uspořádali pro děti odpoledne plné her, zábavy, také tombolu a opékání špekáčků. 

Členská schůze        

    Dne 7.6.2011 v 19:00 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu bylo vyhodnocení čínnosti od poslední schůze a organizace soutěží a činnosti sboru v následujícím období viz. kalendář akcí.

Rallye Agrotec Hustopeče

    Ve dnech 10. a 11.6.2011 členové sboru zajištovali pořadatelskou službu při automobilové rallye, která se konala v okolí města Hustopeče. Foto.

Soutěž dorostu Jihomoravského kraje

    Dne 11.6.2011 v 9:00 hodin náš sbor ve spolupráci s OSH BO a KSH Jmk uspořádal soutěž dorostu v požárním sportu Jihomoravského kraje na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. 

Okresní soutěž mužů a žen Brno-venkov

    Dne 19.6.2011 v 9:00 hod náš sbor ve spolupráci s OSH BO uspořádal okresní soutěž mužů a žen v požárním sportu okresu Brno-venkov ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Naše družstvo žen se umístilo na 2. místě.

Přívěs pro požární sport

    V průběhu měsíce května a června jsme zakoupili podvozek přívěsu za osobní automobil, na který jsme namontovali nástavbu ze staré přívěsné požární stříkačky. Přívěs je vybaven čerpadlem a technickými prostředky na požární sport pro mládež a dospělé. Pro požární sport jsme již loni zakoupili nové savice a nyní 7 kusů hadic, rozdělovač a 2 proudnice na požární útok a 2 hadice s 2 proudnicemi na štafety. Foto.

Členská schůze        

    Dne 7.7.2011 v 19:00 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu bylo vyhodnocení čínnosti za uplynulého půl roku a organizace činnosti sboru v následujícím období viz. kalendář akcí.

Táborák

    Dne 30.7.2011 v 17:00 hodin jsme uspořádali posezení u táboráku pro členy a jejich rodinné příslušníky s kulturním programem a občerstvením. Foto.

Soutěž ,,Žabčická studna"

    Dne 27.8.2011 ve 13:00 hodin se konala soutěž mužů a žen v požárním útoku v Žabčicích. Z našeho sboru se zúčastnílo jedno družstvo mužů, které se umístilo na 5. místě a dvě družstva žen s umístěním na 2. a 3. místě.  Foto.  

III. Dětská olympiáda

    V sobotu 3.9.2011 v 15:00 hodin jsme uskutečnili sportovní odpoledne pro děti za kulturním domem v Přísnoticích. Vystoupila také šermířská skupina Lucius a hudební skupina Prasklej hydrant. Foto.

Soutěž mužů a žen

    V neděli 4.9. 2011 ve 13:00 hodin odjelo jedno družstvo mužů a dvě družstva žen našeho sboru na hasičskou soutěž do Velatic. Družštva žen se umístila na 2. a 3. místě a muži na 5. místě. Foto.  

Členská schůze        

    Dne 8.9.2011 v 19:00 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice.

Členská schůze

    Ve středu 5.10.2011 v 19:00 hod se uskutečnila v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice.

Okrsková schůze

    V neděli 16.10.2011 v 10:00 hodin se naši členové zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 (Žatčany) ve Vranovicích.

Školení vedoucích mládeže Tvarožná

    V sobotu 5.11.2011 v 9:00 hodin se 6 našich členů zúčastnilo školení vedoucích mládeže. Byli jsme proškoleni z oblasti historie hasičstva, psychologie, práva a směrnic hry Plamen pro děti a dorost. Na závěr noví zájemci o kvalifikaci skládali testy. Foto.

Shromáždění starostů sborů a starostů okrsků okresu Brno - venkov

    V pátek 11.11.2011 v 15:00 hodin se starosta SDH Karel Fojtík zúčastnil sjezdu představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Brno-venkov.

Členská schůze

    V úterý 22.11.2011 v 19 hodin se konala v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Byla projednána příprava výroční valné hromady a hlavní cena do tomboly na ples.

Repase PS 12

    V měsících září - listopad byla u firmy v Hranicích na Moravě repasována PS pro požární sport. Foto.

Výroční valná hromada

    Dne 10.12.2011 v 19 hodin se konala výroční valná hromada SDH Přísnotice v kulturním domě. Pozvání přijali tito hosté - starosta KSH ČMS Josef Gargula, starosta HS Žabčice Rudolf Valášek a pan František Němec za oddíl atletiky v Přísnoticích. Po skončení zasedání hrála kapela Prasklej hydrant. Foto.

 

  

                

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode