Naše činnost 2010

IV. veřejná zabíjačka

    Tradiční tříkrálová zabíjačka dne 9.1.2010 se konala na zasněžené návsi. Od brzkých ranních hodin jsme uklízeli sníh a chystali zázemí pro porážku dvou čuníků. Za deštivého počasí se po ovarových pochoutkách, mase, polívce, tlačence a dálších dobrotách, včetně svařáku jen zaprášilo. Všem, kteří se na této akci podíleli, jménem sboru srdečně děkuji.       Foto.

Členská schůze

    Dne 25.1.2010 v 19:00 h se členové SDH Přísnotice sešli v kulturním domě. Hlavním bodem schůze byla příprava plesu, který se uskuteční 6.2.2010 ve 20:00 h. v kulturním domě v Přísnoticích. 

Tradiční hasičský ples

    Konal se 6.2.2010 ve 20:00 h v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Bilovčanka. Vystoupil také taneční soubor z Lednice. Připravena byla bohatá tombola a občerstvení. Foto.

Dětský maškarní ples

    Konal se 7.2.2010 ve 14.00h. Pěkný program, občerstvení a bohatou tombolu zajistili zaměstnanci a přátelé ZŠ a MŠ. Členové sboru organizovali připravu a úklid sálu.

Členská schůze

    Dne 24.2.2010 v 19:00 h se členové SDH Přísnotice sešli v kulturním domě. Hlavním bodem schůze bylo seznámení členů s organizačním zabezpečením činnosti v jarních měsících. Více informací v Kalendáří akcí.

Hasičský ples ve Vranovicích

    V sobotu 27.2.2010 navštívili zástupci SDH Přísnotice ples hasičů ve Vranovicích. K poslechu a tanci hrála skupina Na2fáze. Foto.

Sběr železného šrotu

    V sobotu 23.3.2010 provedli členové sboru sběr železného šrotu v obci.Foto.

Sjezd delegátů Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Brno - venkov

    Sjezd se konal 23.3.2010 v 9:00 v Brně a zúčastnili se zástupci všech SDH okresu Brno-venkov. Za náš sbor jsme delegovali Karla Fojtíka a Gabrielu Rosovou. Hlavním cílem sjezdu byly volby do výboru OSH ČMS Brno-venkov na další pětileté období.Foto.

Členská schůze

   Dne 22.4. 2010 v 19:00 h se konala členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Hlavním bodem schůze bylo vyhodnocení prvního čtvrtletí roku 2010 a organizace činnosti v dalším období. Více informací v Kalendáří akcí.

Okrsková schůze

    Dne 2.5.2010 v 10:00 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili  Okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v Žatčanech.

Úprava běžecké dráhy 

    Dne 29.4.2010 jsme postříkali běžecký ovál na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích proti plevelu a 4.5.2010 pomocí traverzy taženou za traktorem jej upravovali pro kvalitní průběh všech konaných sportovních akcí. 

Okresní liga mladých hasičů

    Dne 8.5.2010 sbor uspořádal soutěž v požárním sportu mladých hasičů zařazenou do 9. ročníku okresní ligy. Děkujeme všem organizátorům, rozhodčím.Foto.

Okrskové kolo mužů a žen

    Dne 9.5.2010 se naše dvě družstva mužů a jedno žen zúčastnilo okrskového kola soutěže v požárním sportu v Moutnicích. Soutěžilo se ve štafetě 4x100m a v požárním útoku. Zúčastnilo se 9 družstev mužů a 3 žen. Družstvo muži ,,dorost" obsadilo 6.místo, družstvo muži ,,odrost" obsadilo 5.místo a ženy obsadili 3.místo. Foto.

Moutnická stovka

    Soutěž mužů a žen v běhu na  100 metrů překážek se kvůli rozmočenému oválu v Přísnoticích v termínu 15.5.2010 NEKONALA.

Okresní kolo mladých hasičů

    Dne 22.5.2010 sbor ve spolupráci s OSH ČMS organizoval okresní kolo soutěže mladých hasičů v požárním sportu. Protože byl sportovní areál Lhéta podmočený deštěm, konala se soutěž u kulturního domu v Přísnoticích. Foto.

Den Dětí

    Dne 30.5.2010 v 15:00h uspořádal náš sbor v kulturním domě odpoledne plné her a soutěží pro děti. Foto.

Rallye Agrotec Hustopeče

    Ve dnech 11. a 12.6.2010 členové sboru zajištovali pořadatelskou službu při automobilové rallye, která se konala v okolí města Hustopeče. Foto.

Moutnická stovka

    Dne 20.6.2010 uspořádaly SDH Moutnice a SDH Přísnotice soutěž v běhu na 100 metrů překážek na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Foto.

Okresní kolo mužů a žen

   Dne 27.6.2010 sbor ve spolupráci s OSH ČMS organizoval okresní kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Zúčastnily se i naše ženy, které se umístily na 6.místě. Foto.

Okrsková schůze

    Dne 25.7.2010 v 10:00 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili  Okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v Hrušovanech u Brna.

Soutěž ..Žabčická studna"

    V neděli 29.8. 2010 ve 14:00 hodin se naše družstvo žen a družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Žabčicích. Soutěžní disciplína obsahovala jízdu hasičského vozidla s družstvem, jehož členové odstraňovali různé nástrahy a ukončena byla požárním útokem s nasátím vody ze studny. Družstvo žen pro technickou závadu na čerpadle nebylo hodnoceno a družstvo mužů se umístilo na 5. místě. Zúčactnilo se celkem 8 družstev mužů a 4 družstva žen. Foto.

Členská schůze

    Dne 1.9. 2010 v 19:00 h se konala členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Hlavním bodem schůze byla organizace činnosti v dalším období. Více informací v Kalendáří akcí.

Okrsková schůze

    Dne 5.9.2010 v 10:00 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili  Okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v Měníně.

Člověk a pohyb

    Dne 5.9.2010 se zástupci sboru zúčastnili výstavy ,,Člověk a pohyb" uspořádané u příležitosti čtyřicetileté trenérské činnosti pana Františka Němce z atletického oddílu Sokol Přísnotice. Při této příležitosti mu popřáli hodně sil do dalších let a poděkovali za dlouholetou spolupráci. Foto.

Okrsková schůze

    Dne 24.10.2010 v 10:00 hodin se zástupci našeho sboru zúčastnili  Okrskové schůze hasebního obvodu č.3 v Moutnicích.

Členská schůze

    Dne 28.10. 2010 v 19:00 h se konala členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Hlavním bodem schůze byla organizace činnosti v dalším období. Více informací v Kalendáří akcí.

Sjezd představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Brno-venkov

    Dne 12.11.2010 v 15:00 h se konalo shromáždění představitelů SDH Brno-venkov. Za náš sbor se zúčastnil starosta SDH p.Fojtík Karel.

Členská schůze

    Dne 12.11. 2010 v 19:00 h se konala členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Hlavním bodem schůze bylo poděkování všem našim členům za jejich obětavou práci a diskuse na téma "JAK DÁL".

Výroční valná hromada

    Dne 11.12.2010 v 19:00 h se členové SDH Přísnotice sešli na výroční valné hromadě v hospodě v Zatáčce. Z hostů se zúčastnili: starosta KSH ČMS Josef Gargula, starosta HS Žabčice Rudolf Valášek a starostka obce Přísnotice JUDr. Jarmila Pavelková. Hlavním tématem schůze byla bilance uplynulého roku 2010, projevy hostů a schválení činnosti pro následující rok 2011.Foto.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode