Naše činnost 2014

46) Výroční valná hromada

V sobotu 13.12.2014 v 18 hodin proběhla výroční valná hromada sboru v Kulturním domě. Uskutečnily se zde volby do výboru sboru na funkční období 2014 - 2019. Z hostů přijali pozvání starosta KSH a OSH ČMS Brno-venkov Josef Gargula, velitel Požární stanice Židlochovice npor. Ing. Petr Svoboda, starosta HS Žabčice Rudolf Válašek s členy sboru, zastupitelé obce Přísnotice Jaroslav Bažant a Vlasta Vojáčková a náměstkyně vnitroorganizační rady OSH ČMS Brno-venkov Jana Štelclová. Foto.

45) Členská schůze

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze sboru v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána příprava výroční valné hromady, plesu a další činnost sboru v následujícím období. 

44) Přestěhování do nové hasičské zbrojnice

V pondělí 17.11.2014 jsme přestěhovali první výjezdové vozidlo CAS K25 Liaz do nové hasičské zbrojnice. Po 108 letech jsme v novém. Foto.

43) Brigáda kolem hasičské zbrojnice

V sobotu 15.11.2014 od 8 hodin hasiči položili betonové panely v okolí nové hasičské zbrojnice a vytvořili tak nájezdy a chodník k hasičské zbrojnici. Foto.

42) Brigáda v hasičské zbrojnici

V sobotu 8.11.2014 v 8 hodin se uskutečnila brigáda v nové hasičské zbrojnici.

41) Členská schůze

Ve čtvtek 6.11.2014 proběhla členská schůze sboru v hasičské klubovně v Kulturním domě v Přísnoticích. Byla projednána příprava výroční valné hromady, hasičského plesu a další záležitosti. 

40) Okrsková schůze

V neděli 26.10.2014 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Měníně.

39) Členská schůze

Ve čtvrtek 2.10.2014 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze sboru v hasičské klubovně v Kulturním domě v Přísnoticích. Byla projednána činnost v následujícím období.

38) Okrsková schůze

V neděli 21.9.2014 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Hrušovanech u Brna.

37) Soutěž Žabčická studna

 V sobotu 20.9.2014 se družstvo mužů a 2 družstva žen zúčastnili soutěže zásahových jednotek Žabčická studna v Žabčicích. Družstva žen se umístila na 2. a 4. místě a  družstvo mužů na 4. místě. Foto.

36) Nocování na hájence 

 Z pátku na sobotu 5. - 6.9.2014 jsme přenocovali na hájence v Knížecím lese u Nosislavi. Mladí hasiči přišli na místo "šipkovanou". Byl připraven táborák s opékáním  špekáčků, strašidelná stezka odvahy, zpívání u táboráku a spoustu jiné zábavy. Foto. 

35) Narozeniny pana Václava Mulíčka

 V sobotu 30.8.2014 členové sboru popřáli dlouholetému členovi sboru panu Václavu Mulíčkovi k významnému životnímu jubileu. Foto.

34) Postřik atletické dráhy

V pátek 8.8.2014 v 18 hodin členové sboru postříkali atletickou dráhu v areálu Lhéta proti plevelům. Foto.

33) Členská schůze

Ve středu 6.8.2014 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze sboru v hasičské klubovně v Kulturním domě v Přísnoticích. Byly projednány soutěže konané o prázdninách a činnost sboru v následujícím období.

32) Noční soutěž v Nových Bránicích

V sobotu 5.7.2014 v 20:30 hodin se družstvo žen s jedním "vedoucím týmu" zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku v Nových Bránicích. Umístilo se na 4. místě ze 6. družstvev. Foto.

31) Členská schůze

Ve středu 2.7.2014 se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kultuním domě. Na programu bylo vyhodnocení činnosti za minulé období a činnost sboru o letních prázdninách.

30) Memoriál por. Jaroslava Garguly Moutnice

V sobotu 28.6.2014 se dvě družstva děvčat zúčastnila Memoriálu O putovní pohár por. Jaroslava Garguly na fotbalovém hřišti v Moutnicích. Družstva se umístila na krasném 1. a 3. místě ze 6 družstev. Foto.

Foto Rajče.

29) Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče

V pátek a sobotu 20. a 21.6.2014 jsme zajišťovali pořadatelskou službu s CAS K25 LIAZ 101 na rally v Hustopečích u Brna na testovací trati a rychlostních zkouškách v Divákách, Kurdějově a Starovicích.

28) Oslava 110. výročí založení sboru v Křepicích

V sobotu 21.6.2014 v 9 hodin se členové sboru s historickým praporem a technikou Tatra 805 s historickým strojem z roku 1936 a DA 12 AVIA A31 zúčastnili oslav 110. výročí založení sboru v Křepicích. Foto.

Foto Rajče.

27) Krajská soutěž mužů a žen v požárním sportu Hustopeče u Brna

V sobotu 14.6.2014 od 8 hodin se družstvo žen zúčastnilo Krajské soutěže v požárním sportu v Hustopečích u Brna. Ženy se umístily na pěkném 6. místě z celého Jihomoravského kraje. Foto. Foto Rajče.

26) Den dětí

V sobotu 7.6.2014 v 15 hodin jsme uspořádali Den dětí plný soutěží, her, opékání špekáčků, promítání pohádek a koupání v pěně. Foto.

Foto Rajče.

25) Oslavy 130. výročí sboru v Blučině

V sobotu 7.6.2014 se členové sboru s historickým praporem zúčastnili oslav 130. výročí založení sboru v Blučině.

24) Členská schůze

Ve středu 4.6.2014 v 19 hodin proběhla členská schůze sboru v hasičské klubovně v Kulturním domě v Přísnoticích. Na programu bylo vyhodnocení oslav a činnosti sboru v uplynulém období a plán činnosti na období následující.

23) Oslava 110. výročí založení sboru

    V neděli 1.6.2014 sbor uspořádal oslavu k příležitosti 110. výročí založení sboru v Přísnoticích. Oslava začala ve 13 hodin mší svatou za zemřelé a živé hasiče v kostele sv. Václava. Poté následoval průvod z kostela na místní hřbitov, kde byla uctěna památka zesnulých hasičů položením věnce a zazněla státní hymna. Odtud  průvod za doprovodu dechové hudby Základní umělecké školy z Velkých Bílovic pokračoval k nové hasičské zbrojnici, kde proběhlo přivítání hostů, seznámení s historií sboru, projevy a předání ocenění členům sboru.

Oslavu navštívili tito hosté: členka rady Jihomoravského kraje paní Bohumila Beranová, starosta KSH ČMS Jmk a OSH ČMS Brno-venkov pan Josef Gargula, náměstkyně vnitroorganizační rady OSH ČMS Brno-venkov paní Jana Štelclová, starosta okrsku č. 3 Žatčany OSH ČMS Brno-venkov pan Oldřich Tichý,  velitel požární stanice Židlochovice nadp. Ing. Petr Svoboda, jednotky požární stanice Židlochovice, Pohořelice a Tišnov, správce Římskokatolického farního úřadu v Moutnicích a přísnotický rodák pan Mgr. René Strouhal, starosta obce Přísnotice Ing. Zdeněk Mahovský, ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity pan Radek Měřínský a dobrovolní hasiči ze Žabčic, z Vranovic, z Hrušovan u Brna, z Křepic, z Velkých Němčic, z Blučiny, z Těšan a ze Žatčan, Hasičské historické sdružení z Hrušovan u Brna a členi Zastupitelstva Obce Přísnotice.

Na závěr proběhly ukázky práce hasičů, jak z minulosti, tak i současnosti. V hasičské zbrojnici byla k prohlédnutí výstava fotografií a starých dokumentů a v okolí zbrojnice výstava hasičské techninky. Foto. Foto Rajče.

22) Okresní soutěž okresu Brno - venkov Přísnotice

V sobotu 24.5.2014 v 9 hodin OSH ČMS Brno - venkov ve spolupráci s naším sborem (zajišťoval technickou četu, zázemí a občerstvení) uspořádalo okresní soutěž mužů a žen v požárním sportu. Družstvo žen se umístilo na 1. místě a postoupilo na Krajskou soutěž v Hustopečích u Brna. Foto.

21) Členská schůze

Ve čtvrtek 20.5.2014 se uskutečnila členská schůze sboru v hasičské klubovně v kulturním domě. Hlavním bodem jednání byly přípravy oslav 110. výročí založení sboru.

20) Oslavy 100. výročí založení sboru v Žabčicích

V neděli 18.5.2014 ve 13 hodin se členové sboru zúčastnili s technikou DA 12 AVIA A31, TATRA 805 a požární stříkačkou Hrček a Neugebaur z roku 1936 oslav 100. výročí založení sboru v Žabčicích. Foto.

19) Okrsková soutěž okrsku Žatčany

V neděli 11.5.2014 okrskový výbor okrsku Žatčany ve spolupráci s naším sborem uspořádal okrskovou soutěž mužů a žen v požárním sportu. Soutěžilo se v disciplínách: požární útok a štafeta 4 x 100 m.

Družstvo žen se umístilo na 1. místě.

Družstvo mužů na 7. místě. Foto.

18) Okresní liga mládeže

Ve čtvrtek 8.5.2014 v 9 hodin sbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna uspořádál již po desáté soutěž zařazenou do 13. ročníku Okresní ligy mládeže Brno - venkov. Mladí hasiči soutěžili v disciplínách: požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. Děkujeme všem zúčastněným. 

17) Srovnání atletické dráhy na hřišti

V pondělí 5.5.2014 Jaromír Pospíšil srovnal traktorem s traverzou povrch atletické dráhy na fotbalovém hřišti pro zdárný průběh soutěží.

16) Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Moutnice

V sobotu 3.5.2014 v 15 hodin se členové sboru zúčastnili slavnostní schůze při přiležitosti oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Moutnice. Foto.

15) Členská schůze

Ve čtvrtek 1.5.2014 v 19 hodin proběhla členská schůze sboru v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána příprava soutěží, příprava 110. výročí sboru a ostátní záležitosti.

14) Úklid v hasičské klubovně

V sobotu 26.4.2014 dva členové uklidili hasičskou klubovnu v kulturním domě a den poté přestěhovali materiál materiálně-technické základny do nové hasičské zbrojnice.

13) Okrsková schůze

V neděli 13.4.2014 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Nesvačilce.

12) Sběr železného šrotu

V sobotu 5.4.2014 v 8:30 hodin jsme uskutečnili sběr železného šrotu v obci. Děkujeme občanům, že touto formou přispěli na činnost sboru. Foto.

11) Výroční schůze Atletického oddílu TJ Sokol Přísnotice

V neděli 9.3.2014 v 10 hodin se starosta sboru zúčastnil výroční valné hromady Atletického oddílu TJ Sokol Přísnotice.

10) Členská schůze

Ve čtvrtek 6.3.2014 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze sboru v hasičské klubovně v kulturním domě. Byly projednány přípravy na 110. výročí založení sboru, termíny soutěží a hodnocení uspořádaného plesu.

9) Okrsková výroční schůze

V neděli 16.2.2014 v 10 hodin se členové sboru zúčastnili okrskové výroční schůze okrsku č. 3 Žatčany v Újezdě u Brna. Foto.

8) Hasičský ples

V sobotu 8.2.2014 členové sboru připravili hasičský ples. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Palavanka. Jako překvapení děvčata předvedla taneční vystoupení. V neděli 9.2.2014 jsme připravili sál pro dětský maškarní ples. Foto.

7) Hasičský ples Hrušovany u Brna a Židlochovice

V sobotu 1.2.2014 se členové sboru zúčastnili plesů v Hrušovanech u Brna a Židlochovicích. Foto.

6) Hasičský ples Žabčice

V sobotu 25.1.2014 se členové sboru vypravili na hasičský ples Hasičského sboru Žabčice do Lidového domu v Žabčicích. K tanci a poslechu hráli Šohaji. Foto.

5) Hasičský ples Velké Němčice

V sobotu 18.1.2014 se členové sboru zúčastnili hasičského plesu ve Velkých Němčicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Dubňanka. Foto.

4) Členská schůze

Ve čtvrtek 16.1.2014 v 19 hodin proběhla členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Na programu bylo projednání příprav hasičského plesu.

3) Výroční valná hromada SDH Vranovice

V neděli 12.1.2014 v 15 hodin pozvaní členové sboru navštívili výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Vranovice.

2) Výroční valná hromada HS Žabčice

V sobotu 11.1.2014 ve 14 hodin se pozvaní členové sboru zúčastnili výroční valné hromady Hasičského sboru Žabčice.

1) Členská schůze

Ve čtvrtek 2.1.2014 se uskutečnila členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána příprava plesu, oslav 110 let od založení sboru a činnost v následujícím období.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode