Naše činnost 2012

1) Výroční valná hromada HS Žabčice

    V sobotu 7.1.2012 se pozvaní zástupci našeho sboru zúčastnili výroční valné hromady HS Žabčice.

2) Členská schůze

    V pondělí 9.1.2012 se v 19 hodin uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Byla projednána příprava hasičského plesu a vybírání členských příspěvků. 

3) Výroční valná hromada SDH Vranovice

    V neděli 22.1.2012 se v 15 hodin starosta SDH Přísnotice zúčastnil výroční valné hromady SDH Vranovice.

4) Hasičský ples ve Velkých Němčicích

    V sobotu 28.1.2012  členové SDH Přísnotice navštívili hasičský ples ve Velkých Němčicích. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Vacenovjáci.

5) Členská schůze

    Ve čtvrtek 2.2.2012 proběhla v kulturním domě členská schůze SDH Přísnotice. Na programu byla příprava hasičského plesu.

6) Hasičský ples v Přísnoticích

    V sobotu 11.2.2012 ve 20 hodin jsme uspořádali Tradiční hasičský ples v kulturním domě. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Legrúti. Také vystoupila taneční skupina z Lednice. Foto.

7) Dětský maškarní ples

    V neděli 12.2.2012 ve 14 hodin se uskutečnil v kulturním domě dětský maškarní ples. Ples pro děti pořádala ZŠ a MŠ Přísnotice. Sbor dobrovolných hasičů zajistil úklid a přípravu sálu. Foto.

8) Členská schůze

    Ve středu 22.2.2012 v 19 hodin proběhla členská schůze SDH Přísnotice v kulturním domě. Na programu bylo vyhodnocení a příprava činnosti na další období.

9) Školení řidičů referentských vozidel

    V pátek 24.2.2012 se Tomáš Kala a Petra Janková zúčastnili školení řidičů referentských vozidel v budově Školního zemědělského podniku v Žabčicích.

10) Úklid dřeva

    V sobotu 25.2.2012 jsme v 8 hodin přivezli a uklidili vlečku dřeva na topení na příští ples. Foto.

11) Hasičský ples ve Vranovicích

    V sobotu 25.2.2012 naši členové navštívili Hasičský ples ve Vranovicích. K tanci a poslechu hrála taneční skupina Stone. Foto.

12) Okrsková výroční schůze

    V neděli 26.2.2012 v 10 hodin se členové SDH Přísnotice zúčastnili okrskové výroční schůze okrsku č. 3 Žatčany v Nesvačilce.

13) Výroční schůze Atletického oddílu Přísnotice

    V neděli 4.3.2012 se v 10 hodin starosta sboru pan Karel Fojtík zúčastnil výroční schůze Atletického oddílu TJ Sokol Přísnotice.

14) Členská schůze

    Ve čtvrtek 15.3.2012 se v 19 hodin uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v klubovně kulturního domu. Bylo projednáno svěcení hasičských vozidel, rallye Agrotec a příprava na školení velitelů a strojníků JSDH.

15) Shromáždění delegátů sborů za účasti starostů okrsků

    Ve čtvrtek 22.3.2012 se v 16 hodin starosta sboru pan Karel Fojtík zúčastnil shromáždění delegátů sborů za účasti starostů okrsků v Brně.

16) Sběr železného šrotu

    V sobotu 24.3.2012 od 8 hodin jsme provedli sběr železného šrotu v obci. Děkujeme občanům, kteří touto formou přispěli na činnost sboru. Foto.

17) Úprava běžecké dráhy 

    V úterý 27.3.2012 jsme na sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích pomocí traverzy tažené traktorem upravovali běžeckou dráhu pro kvalitní průběh všech konaných sportovních akcí.

18) Členská schůze

    Ve středu 11.4.2012 se konala v 19 hodin členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Na programu byla příprava svěcení hasičských vozidel, soutěže Ligy mládeže 8. května, ostatní soutěže a rallye Agrotec.

19) Zkouška repasovaných PS

    V sobotu 14.4.2012 v 9 hodin jsme připravili a vyzkoušeli na hřišti repasovanou PS 12 a PS 16. Požární útok si vyzkoušeli mladší a starší žáci a ženy. Foto.

20) Okrsková schůze

    V neděli 22.4.2012 v 10 hodin se členové SDH Přísnotice zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 v Žatčanech.

21) Soutěž v požárním útoku

    Ve středu 25.4.2012 v 9 hodin se konala soutěž v požárním útoku Hasičského záchranného sboru JmK Územního odboru Brno ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích.

    Na 1. místě se umístilo družstvo z hasičské stanice Brno Lidická směna ,,A".

    Na 2. místě se umístilo družstvo, které se bude účastnit v krajském kole HZS JmK.

    Na 3. místě se umístilo družstvo z hasičské stanice Tišnov. Foto.

22) Trénink požárního útoku

    V neděli 29.4.2012 si dvě družstva žen vyzkoušela požární útok ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích.

23) Mytí aut na Svěcení hasičských vozidel

    V sobotu 5.5.2012 jsme připravili a umyli hasičská vozidla včetně interiérů na nedělní Svěcení hasičských vozidel. Foto.

24) Svěcení hasičských vozidel

    V neděli 6.5.2012 v 10:30 hodin se uskutečnila mše svatá za zemřelé a živé hasiče v kostele Sv. Václava v Přísnoticích. Po mši šel průvod s historickým praporem z kostela na náves, kde pan farář PhDr. ThDr. Hynek Šmerda, Th.D. požehnal hasičským vozidlům CAS K25 LIAZ 101, DA 12 AVIA A 30 A DA - L1Z VW Transporter. Pozvání přijali velitel Hasičské stanice Židlochovice npor. Ing. Bronislav Kocman,vedoucí oddělení služeb Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Územního odboru Brno mjr. Mgr. Pavel Kukleta, starosta OSH Brno-venkov a KSH JmK Josef Gargula a zástupci Sborů dobrovolných hasičů z Moutnic, Těšan, Vranovic, Žabčic a Žatčan.  Foto.

25) Okresní liga mládeže

    V úterý 8.5.2012 v 9 hodin jsme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna uspořádali soutěž zařazenou do 11. ročníku Ligy mládeže Brno - venkov. Soutěžilo se v disciplínách požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. Děkujeme zúčastněným, rozhodčím a divákům. Foto.

26) Postřik běžecké dráhy proti plevelům

    Ve čtvrtek 10.5.2012 v 18 hodin jsme postříkali atletickou dráhu proti plevelům. Foto.

27) Okrsková soutěž mužů a žen v požárním sportu

    V sobotu 19.5.2012 v 9 hodin se 2 družstva žen a 1 družstvo mužů zúčastnilo I. kola soutěže v požárním sportu Židlochovického okrsku na sportovním areálu v Žatčanech.

Družstva žen se umístila na 1. a 2. místě.

Družstvo mužů se umístilo na 3. místě. Foto.

28) Okresní soutěž mužů a žen v požárním sportu

    V neděli 27.5.2012 v 9 hodin se 2 družstva žen a 1 družstvo mužů zúčastnilo II. kola soutěže v požárním sportu okresu Brno-venkov ve sportovním areálu Lhéta v Přísnoticích. Soutěžilo se v disciplínách požární útok, štafeta 4x100 m a štafeta jednotlivců.

Družstva žen se umístila na 3. a 6. místě.

Družstvo mužů se umístilo na 5. místě. Foto.

29) Členská schůze

    V pondělí 4.6.2012 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Na programu byl Den dětí, soutěže a vyhodnocení činnosti za minulé období.

30) Den dětí

    V sobotu 9.6.2012 v 15 hodin jsme v kulturním domě připravili pro děti odpoledne plné her a soutěží, tombolu a grilované špekáčky. Foto.

31) Mimořádná členská schůze

    Ve čtvrtek 21.6.2012 v 19 hodin se uskutečnila mimořádná členská schůze před hasičskou zbrojnicí.

32) Rallye Agrotec Petronas Syntium Hustopeče

    Ve dnech 22. a 23. 6. 2012 jsme zajišťovali pořadatelskou službu s CAS K25 LIAZ 101 na rallye Agrotec na shakedownu, rychlostních zkouškách ve Starovicích a Divákách. Svět motoru.  Foto.

33) Mimořádná schůze JSDH

    V pondělí 25.6.2012 v 18 hodin se uskutečnila mimořádná schůze JSDH před hasičskou zbrojnicí.

34) Úklid haly

    Ve čtvrtek 19.7.2012 v 18 hodin jsme uklidili část haly, kde stojí CAS K25 LIAZ 101 v mechanizačním středisku Školního zemědělského podniku Žabčice v Přísnoticích.

35) Členská schůze

    V úterý 24.7.2012 v 19 hodin se konala členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě.

36) Zakoupení nové hadice

    V úterý 31.7.2012 byla zakoupena nová dvacetimetrová hadice C pro požární sport.

37) Postřik běžecké dráhy

    Ve středu 1.8.2012 v 17 hodin jsme postříkali běžeckou dráhu proti plevelům. Foto.

38) Úklid v hasičské klubovně

    V sobotu 11.8.2012 jsme uklidili skříně s hasičským oblečením a vyvezli nepotřebné věci do kontejneru z hasičské klubovny v kutlurním domě. Foto.

39) Žabčická studna

    V sobotu 25.8.2012 ve 14 hodin se dvě družstva žen a jedno družstvo mužů zúčastnila soutěže Žabčická studna v sousedních Žabčicích. Ženy se umístily na 2. a 3. místě a muži na 4. místě ze 6 družstev. Foto.

40) Táborák

   V sobotu 25.8.2012 v 18 hodin jsme uspořádali posezení hasičů s rodinami s občerstvením a kulturním programem za kulturním domem. Foto.

41) Soutěž Velatice

    V neděli 2.9.2012 ve 14 hodin se družstvo žen a družstvo mužů zúčastnilo netradiční soutěže ve Velaticích. Družstvo žen se umístilo na 1. místě a družstvo mužů na 6. místě. Foto.

42) Členská schůze

    Ve středu 5.9.2012 v 19 hodin se uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě.

43) Poděkování jednotkám sborů dobrovolných hasičů za zásah při požáru borového lesa u Bzence

    V pátek 7.9.2012 v 17 hodin se velitel jednotky Ing. Zdeněk Mahovský zúčastnil na hasičské stanici Lidická v Brně poděkování jednotkám sborů dobrovolných hasičů za zásah při požáru borového lesa v Bzenci.

44) Okrsková schůze

    V neděli 9.9.2012 v 10 hodin se členové SDH Přísnotice zúčastnili okrskové schůze okrsku č. 3 Žatčany v Otmarově.

45) Pořezání a úklid dřeva

    V sobotu 22.9.2012 jsme v 8:30 hodin pořezali a naštípali dřevo, které jsme uskladnili na topení na ples. Foto.

46) Soutěž Vlasatice

    V sobotu 22.9.2012 v 21 hodin se družstvo žen zúčastnilo nočních závodů ve Vlasaticích a umístilo se na 3. místě ze 6 družstev. Foto.

47) Členská schůze

    Ve středu 3.10.2012 v 19 hodin se konala členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byla projednána účast na školení rozhodčích mládeže, účast mladých hasičů a dorostu na branném závodě a byly navrženy termíny na výroční valnou hromadu.

48) Slavnostní předání nového zásahového vozu HS Žabčice

    V neděli 7.10.2012 v 11:30 hodin se Karel Fojtík, Jaromír Pospíšil, Tomáš Kala a Oldřich Flodr ml. zúčastnili slavnostního předání nového zásahové vozu Tatra CAS 20 - S2R Hasičskému sboru Žabčice. Foto.

49) Kácení máje

    V sobotu 20.10.2012 jsme pokáceli na žádost místních stárků máji na návsi. Foto.

50) Školení rozhodčích mládeže

    V neděli 21.10.2012 v 9 hodin se Bohumil Bohatý, Jaromír Pospíšil, Dagmar Bohatá a Lucie Sedláková zúčastnili školení rozhodčích mládeže ve Tvarožné. Byli jsme proškoleni s pravidel hry Plamen pro děti a dorost a na závěr jsme napsali testy. Foto.

51) Okrsková schůze

    V neděli 28.10.2012 v 10 hodin se členi SDH Přísnotice zúčastnili okrskové schůze okrsku Žatčany v Hrušovanech u Brna.

52) Členská schůze

    Ve středu 7.11.2012 v 19 hodin se konala členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Na programu byly přípravy výroční valné hromady, okrskové schůze a plesu.

53) Shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků

    V pátek 16.11.2012 v 16 hodin se starosta SDH Přísnotice Karel Fojtík zúčastnil sjezdu představitelů dobrovolných hasičských sborů okresu Brno - venkov v budově HZS, Zubatého 1 v Brně.

54) Nazdobení vánočního stromu

    V sobotu 1.12.2012 v 9 hodin jsme nazdobili vánoční strom na návsi a přichystali osvětlení na rozsvěcování vánočního stromu. Foto.

55) Členská schůze

    V úterý 4.12.2012 v 18 hodin se uskutečnila členská schůze SDH Přísnotice v hasičské klubovně v kulturním domě. Byl projednán ples, chystaná výroční valná hromada a informace ze shromáždění zástupců sborů.

56) Výroční valná hromada

    V sobotu 8.12.2012 v 19 hodin se konala výroční valná hromada SDH Přísnotice v hospodě V Zatáčce. Pozvání přijali tito hosté: starostka obce Přísnotice JUDr. Jarmila Pavelková, JUDr. Antonín Osvald z kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje, starosta OSH a KSH ČMS Josef Gargula, František Němec za TJ Sokol Přísnotice, starosta HS Žabčice Rudolf Valášek společně s dalšími členy, náměstkyně vnitroorganizační rady OSH ČMS Brno - venkov Jana Štelclová a starosta okrsku č. 3 Žatčany Oldřich Tichý.

Na valné hromadě byly předány členům sboru vyznamení - Čestné uznání SDH, medaile Za věrnost a věrnostní stužky za 20 a 40 let členství ve sboru, tři medaile Za příkladnou práci, tři medaile Za zásluhy a Medaile Sv. Floriána. Také bylo předáno Čestné uznání OSH ČMS za celoživotní práci a 60 let členství ve sboru panu Václavu Muličkovi.  Starostovi SDH panu Karlu Fojtíkovi a veliteli JSDH Ing. Zdeňku Mahovskému předal JUDr. Antonín Osvald od hejtmana Jihomoravského kraje bronzové medaile za dlouholetou a obětavou práci na úseku požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje. Foto.

57) Okrsková schůze

    V neděli 16.12.2012 jsme v 10 hodin uspořádali okrskovou schůzi okrsku č. 3 Žatčany v salonku v hospodě V Zatáčce. Foto.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode